Сошиал медиа платформууд түүний ялгаа

Дэлхий дээр маш олон төрлийн ялгаатай сошиал платформууд байна. Үүнээс амжилттай 8 сошиал платформыг онцлон хоорондын ялгааны талаар энэхүү бичлэгээс хүлээн авч үзээрэй