Deal pipelines

Ecommerce pipeline идэвхжүүлсний дараа 2 pipeline-тай болох ба Sales Pro trial эхлүүлсний дараа нэмж 14 үүсгэж болно.

Code: https://drive.google.com/file/d/1YdxYQABDeN8mW2xKKgXJ7xlJ2S53-qV8/view?usp=sharing

HubSpot дотор нэмж 14 үүсэх ба дараах байдлаар харагдана.

Хэрэв үүсэхгүй байгаа бол #print(response.text) кодны # арилгаж ажиллууснаар хариуг харж шинжилнэ.