Google бус и-мэйлээр HubSpot CRM үүсгэх

Та өөрийн и-мэйл хаягаа ашиглан бүртгүүлэн HubSpot CRM үнэ төлбөргүй үүсгэж болно.

HubSpot CRM үүсгэх холбоос: https://www.hubspot.com

Хэрэв та Google-ийн и-мэйл ашигладаг бол дараагийн хичээлийг үзээрэй.

Хэрэв танай багийн хэн нэгэн аль хэдийн HubSpot CRM үүсгэсэн бол та дахин үүсгэх шаардлагагүй. CRM-ын админ таныг бүртгэснээр урилга бүхий и-мэйл очих болно.