Python

https://www.python.org/downloads/ хуудаснаас татаж суулгана.

https://www.coursera.org/learn/python/home/welcome хичээл аудит хийх байдлаар үзэх боломжтой.